A efectes d’ allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol•licitud. Els seus titulars consenteixen que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’ adreça de correu electrònic que es facilitin s’ incorporin al fitxer del que és responsable NOVAMAS 2002, SL, amb el fi d’estudiar i/o executar la present sol•licitud i per a l’ estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. Així mateix, consent expressament la comunicació de les seves dades del currículum per a la seva utilització amb els fins anteriors a l’ empresa del Grup LAUVID RESTAURACIÓ, SL i PROMOTORA DE CROASANTERIES, SLU

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’ un any, passat el qual NOVAMAS 2002, SL procedirà a la seva total destrucció.

NOVAMAS 2002, SL garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d´ oposició, accés i informació, rectificació, cancel•lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva comunicació per escrit a NOVAMAS 2002, SL,C/SALVADOR ESPRIU 75, LOCAL 11B 08005 BARCELONA, o bé enviant un correu electrònic a: info@calanuri.com

PLATJA – CA LA NURI